KOULUT JA MUUT JULKISET RAKENNUKSET

JANAKKALAN KUNTA, Turenki
Päiväkoti Turenkiin, 4 ryhmää sekä erityisopetus- ja monitoimitiloja. Valmis v. 2002.

YLÖJÄRVI
Kunnan virasto- ja kirjastotaloalueen esisuunnittelua, v 1985-1986
Yläasteen ja lukion hammashoitola, koulujen väestönsuoja, v. 1985
Metsäkylän ala-asteen koulun saneeraustöitä, v. 1986
Metsäkylän ala-asteen uudisrakennus 10.000 m³, valmis v 1989 

·         ala-asteen koulu

·         alueen liikuntatilat

·         alueneuvolatilat

·         kouluterveydenhoitotilatMoision yläaste ja Ylöjärven lukio

Moision yläasteen ja Ylöjärven lukion (n. 1000 oppilasta) laajennus- ja saneeraustyö. Uudisrakennuksessa sijaitsevat suurkeittiö, ravintolasali, teknisen työn tilat ja muita erikoisopetustiloja. Saneerattaviin tiloihin on valmistunut mm. iso tietokoneistettu kirjasto-mediateekkitila. 
Saneerauksen viimeinen vaihe valmistui v. 2000.

Veittijärven toimintakeskus, perustuu suunnittelukilpailun voittoehdotukseen. Sisältää alueella olevan pienen päiväkoti-ala-asteen koulurakennuksen laajentamisen 12 POR:n ala-asteeksi, lisäksi suunniteltiin esiopetus-, kirjasto- ja alueliikuntatilat, sekä neuvola- ja nuorisotiloja. Suunnitelma valmis v. 2001 alussa.  Kunta toteutti hankkeen pienempänä urakoitsijan KVR-suunnitelmien pohjalta.

VESILAHTI
Kunnankirjaston saneeraus- ja laajentaminen 1000 m³ v. 1990

Vesilahden yläaste 
Vesilahden kirkonkylän ala-asteen saneeraus (1950-luvun rakennus)
Hammashoitolatilojen suunnittelu
Kunnan pääliikuntatilat ja urheilukenttä, koulu- ja liikuntatilat.
Edelliset yht. 19.000 m³ v. 1987-1992

Narvan monitoimitalo sisältää alueliikuntatilat, -kirjaston, ala-asteen opetustiloja sekä vanhusten kerhotoimintaa ja ruokailua palvelevia tiloja. Valmis v. 1998.
Narvan vanhan ala-asteen saneeraus (1920-luvun Jugend-rakennus), valmis tammikuussa 2000. 
Rakennukset yht. n. 10 000 m³.

Kirkonkylän koulukeskuksen laajennus- ja muutostöitä, valmis elokuussa 2001.
Sisältää perus-, erityisopetus-, esiopetus- sekä musiikki- ja kirjastotiloja.

HUMPPILA
Yläasteen uudisrakennus n.120 oppilaalle. 
Tilojen käyttöasteita tutkimalla saatu aikaan tehokas ratkaisu, valmis v. 2000.

SAHALAHTI
Yläasteen uudisrakennus n. 120 oppilaalle, sisältää myös kirjaston ja auditorion (valtuustosali). 
Esittely Rakennusalan Projektiuutisissa nro 4/1994.

TAIPALSAARI
Laaja esisuunnitelma yläasteen koulun sijoittamiseksi oikeaan paikkaan, sekä luonnosehdotus toimintatiloista. Sisältää myös tilojen käyttöasteen tutkimista. vv. 1993-1996.

PUUMALA
Kirkonkylän koulukeskuksen saneerauksen ja laajentamisen esisuunnittelu v 1987-1988 lukio, yläaste, ala-aste, ulkoliikuntatilat.

KANGASNIEMI
Koulukeskuksen (lukio, yläaste, ala-aste) saneeraus- ja laajentamisvaiheen esisuunnittelu. 
Suunnittelun aikana ideoitu malli "tulevaisuuden oppimispisteistä" esiintyy artikkelina Rakennusalan Projektiuutisten numerossa 4 / 1994. 
Kirjaston ja kansalaisopiston esisuunnitelma. 
Esisuunnitelmat v. 1987-1991, rakennusten tilavuus n. 20.000 m³.

HUITTINEN
Kansanopiston oppilasasuntola
n. 7000 m³ v 1987-1989 (arkkit. Ilkka Mannila ja Jouko Laitinen).

Edellä mainittujen lisäksi erittelemättömiä pienempiä saneeraus- ja laajennuskohteita, esim. Sahalahden Sariolan koulun muutos- ja laajennustyö (2 rakennusta).

ASKOLAN kunta

Vakkolan koulu. Laajennustyöt n. 2000brm2 valmistuivat v. 2009, muutos- ja korjaustyöt n. 3500brm2 valmistuivat v. 2010.

 

 

JUUPAJOEN kunta

Kirkonkylän (Kopsamon) koulun ja entisen kunnantalon muutos- ja korjaustyöt valmistuivat v.2007

Lylyn koulun muutos- ja korjaustyöt.

Kokonaissuunnittelutehtävä sisältää pää- ,ark- , lvis ja rakennesuunnittelun. Suunnitelmat valmiina tammikuussa v.2007.

TARVASJOEN kunta
Keskuskoulu

Opetustilojen laajennustyö, valmis v.2007.

KANGASALAN ammattioppilaitoksen kuntayhtymä
Kangasalan ammattioppilaitos

Elektroniikka- ja automaatio-osastojen uudet tilat ja koneosaston muutostyöt n.1200 brm2, suunniteltu v. 2005, rakentaminen v. 2006.

LIEDON kunta
Keskuskoulu

Ruokailu- ja keittiötilojen laajennus- ja muutostyö, valmis tammikuu 2006.

Loimaan ammatti-instituutti

Ammatti-instituutin Liedon toimipisteen muutos- ja laajennustyöt n.1500 hym2, valmis v. 2006.

LEMPÄÄLÄN kunta
Kuokkalan koulu

Korjaus- ja muutostöitä n.200 m2, sekä uudisrakennus n.1000 brm2, valmis v. 2007.

Leikkiniityn päiväkoti

Uudisrakennus 100 lapselle, valmistui v.2009.

ORIVEDEN kaupunki
Eräjärven koulu

Eräjärven koulu ja kirjasto n.1000 brm2 valmistui v. 2005.

JANAKKALAN kunta

Viralan koulu, Viralan kartanon 1920-luvulla rakennuttaman aikakauttaan arvokkaasti edustavan koulurakennuksen laajennus ja peruskorjaus. Valmis v. 2005.

Ida Aalberg- museon entisöintityöt, Leppäkoski v. 2004-2005. Museo on valtakunnallisesti arvokas rakennus- ja kulttuurihistoriallinen kohde.

Ahilammen uuden vierasvenesataman hanke- ja luonnossuunnittelu rakennuksineen 2003-2004.

Heinäjoen ja Tanttalan koulujen tarve- ja hankeselvitykset v. 2003, rakennussuunnitelmat (muutos- ja korjaustyöt) ja rakentaminen v. 2004-2005.

Löyttymäen koulun peruskorjaussuunnitelmat v. 2004-2005.

Tervakosken ala-asteen laajennus ja Nikkarin päiväkodin uudisrakennus, hankeselvitys ja tontinkäyttöluonnokset, tehty 2003.

Tervakosken lukion ja yläasteen peruskorjaus- ja laajennushankkeen hanke- ja esisuunnitelma tehty 2003-2004

Entisen Suomen Sokerin pääkonttorin käyttö- ja korjausselvitys Turengissa tehty v. 2004.

KAARINAN kaupunki
Kotimäen koulu

Uuden koulukeskuksen suunnittelu, n. 7000 brm2. Sisältää peruskoulun 4-9 luokat sekä monitoimitiloja; liikuntatilat, kirjaston, nuoriso- ja terveydenhoitotiloja, ravintola/ teatterisalin näyttämöineen 300-hengelle sekä suurkeittiön, n. 1300 annosta/vrk. Koulu valmistui kesällä 2005. Koulu noudattaa yhtenäiskoulun periaatteita ja se suunniteltiin kokopäivätoimintaa ajatellen.

Ristikallion koulualueen (4 koulurakennusta) rakennusten peruskorjaus- ja muutostyöt v. 2005-2006. Rakennuksista ns. "Pitsikoulu" edustaa 1900-luvun alun komeaa puurakentamista.

TAMPEREEN kaupunki
Harjun koulu

Ala-asteen koulurakennusten (3 kpl) muutos- ja perusparannustöiden suunnittelu ja uuden n. 1700 m2:n koulurakennuksen suunnittelu alueelle. Talot kuuluvat kaupungin arvorakennuksiin, mm. vuonna 1908 valmistunut Vivi Lönnin suunnittelema koulun laajennus- ja muutostyö on Tampereen vanhin edelleen käytössä oleva koulurakennus, jonka vanhin osa on vuodelta 1858. Harjun koulun alue on maisema- ja rakennusarvoiltaan kantakaupungin suojelukohteita. Koulut rajautuvat vanhaan Harjun kirkkomaahan, jolla sijaitsee Johan Gaddin kappeli. Koulun uudisrakennus palkittiin Tampereella v. 2003 hyvän rakentamisen kohteena (ympäristölautakunnan myöntämä kunniakirja hyvästä suunnittelusta). Muutos ja peruskorjaustyöt tehtiin vuosien 2003-2004 aikana.

 

 

JÄMSÄN kaupunki
Koulukeskuksen muutostyöt, lisärakentaminen ja kirjasto Kuorevedelle

Yhtenäiskoulun (ylä- ja ala-asteet) lisärakentamis- ja muutostöitä (2400 m2 uudisrakentaminen, n. 4550 m2 vanha rakennus), kunnanosakirjasto (400 m2), liikuntatilojen laajentaminen, kaupunginvirasto-, nuoriso- ja arkistotiloja, suunnittelu v. 2001-2002. Kohde valmistuu kesällä v. 2003. Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla kunnanosakeskuksen harjumaisemassa.

Päiväkoti Kuorevedelle valmis v. 2006.

VIIALAN kunta

Koulukeskukseen teatteri- ja musiikinopetustila. Valmis marraskuussa v. 2002.

Keskustan uusklassismia edustavan vanhan koulurakennuksen peruskorjaus ja muutos päiväkoti- ja koulukäyttöön. Rakennus valmistui v. 2004.

VESILAHDEN kunta
Kirkonkylän koulukeskus

Kirkonkylän koulukeskuksen muutostyö ja laajentaminen. Hankesuunnitelma v. 2006. Toteutussuunnitelmat v. 2006-2008. Laajennuksia n. 3000brm2 (ja koko rakennus n. 9200brm²). Laajennus- ja muutostyöt valmistuivat 2010.

Kurkiniityn päiväkoti

Laajennus- ja muutostyön luonnossuunnittelu v. 2005.